Informujemy, że firma Akasha.NET Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod tytułem:
 "Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w powiecie krasnostawskim".
   Nr projektu: POPW.02.01.00-06-009/14
Projekt realizowany będzie w powiecie Krasnostawskim, na terenie gminy Krasnystaw. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych, które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.
Całkowita wartość projektu: 1.937.301,91 zł 
Wartość dofinansowania:  1.099.729,40 zł
Okres realizacji projektu:
01.10.2014 r. - 31.10.2015 r. 
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze spacjalnej oferty i udziałem w projekcie
zapraszamy codziennie do Biura Obsługi Klienta Akasha.NET

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

ue
ue