Informujemy, że firma Akasha.NET Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod tytułem:
 „Budowa sieci szerokopasmowej generacji (NGA) na terenie gminy Krasnystaw
  przez firmę Akasha.NET”. Nr projektu: POPW.02.01.00-06.040/13
Projekt realizowany będzie w powiecie Krasnostawskim, na terenie gmin: Krasnystaw i Łopiennik Górny. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych, które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.
Całkowita wartość projektu: 5.223.647,27 zł 
Wartość dofinansowania:  2.948.807,39 zł
Okres realizacji projektu:
01.07.2014 r. - 30.11.2015 r.
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze spacjalnej oferty i udziałem w projekcie
zapraszamy codziennie do Biura Obsługi Klienta Akasha.NET

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

ue
ue