Informujemy, że firma Akasha.NET sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:
 „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury
  szerokopasmowego Internetu przez firmę Akasha.NET Sp. z o.o.”
Projekt realizowany będzie na terenie gminy Kraśniczyn i Siennica Różana w powiecie Krasnostawskim. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do internetu i cyfrowej telewizji.
Całkowita wartość projektu: 2.349.483,32 zł
Kwota dofinansowania: 1.348.064,20 zł
Okres realizacji: 01.07.2011 r. do 31.03.2013 r.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

ue
ue