Informujemy, że firma Akasha.NET sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:
  „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w województwie lubelskim”,
  nr projektu POIG.08.04.00-06-246/12.
Projekt realizowany będzie w powiecie Krasnostawskim. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.
Całkowita wartość projektu: 7.630.250,00 zł
Kwota dofinansowania: 4.342.418,69 zł
Okres realizacji: 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

ue
ue