Informujemy, że firma Akasha.NET Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:
  „Rozwój usług internetowych w województwie lubelskim poprzez budowę
   infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu”,
   nr projektu POIG.08.04.00-06-101/11.
Projekt realizowany będzie w powiecie Krasnostawskim, na terenie gmin: Krasnystaw i Siennica Różana. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.
Całkowita wartość projektu: 1.976.979,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.125.110,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2012 r. do 30.06.2014 r.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

ue
ue