RODO

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jakub Józefczyk.
Adres do kontaktu: j.jozefczyk@zjwlegal.pl