Wskaźniki jakości usług dostępu do Internetu za rok 2016

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci. ( dni )
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
8 - - - - -
Średni czas usunięcia uszkodzenia ( godz. )
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
6,5 - - - - -
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich. ( szt. )
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
5 - - - - -
Wskaźnik reklamacji faktur. ( % )
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
0,08 - - - - -